Overzicht

De afdeling Toezicht en Beheer is volop in ontwikkeling. De continu veranderende markt van voertuigen vraagt een wendbare manier van werken. Dat geldt zowel voor de afdeling Toezicht en Beheer, maar ook voor de samenwerking met IT.

Halverwege 2020 heeft Winrie de Boer mij gevraagd om voor Toezicht en Beheer een impact-analyse uit te voeren. Met de uitkomst van deze diepte-interviews en analyse gingen IT en T&B het gesprek aan over een nieuwe manier van samenwerken.

Daarnaast heb ik verschillende Leidinggevendensessie gefaciliteerd, waarbij we met operationeel leidinggevenden in gesprek gingen over hoe zij hun teams kunnen ondersteunen in hun werk.

Project

Agile consulting en facilitatie

Klant

RDW

Wat heb ik gedaan
  1. Onderzoek door middel van 2o diepte-interviews en en analyse op de interviewresultaten;
  2. Ontwikkeling van een vragenlijst voor de interviews, waarin verschillende aspecten van Lean en agile werken en traditioneel projectmatig werken terugkomen;
  3. In gesprek gaan met de MT’s van Toezicht en Beheer en IT om de resultaten door te vertalen naar concrete kansen