Skip to main content

Wat is Procesbegeleiding?

“Proces-wat? Begeleiding? Je moet een proces toch managen, anders kom je nergens?”

Ja en nee. Managen (van feiten) alleen is niet genoeg. Er is meer dan de feitelijkheden die planbaar zijn; persoonlijke overtuigingen en gevoel en groepsnormen tellen net zozeer mee. Daardoor is een proces niet altijd te controleren. Je kunt een proces daarom het beste begeleiden.

Wanneer Procesbegeleiding?

Als je niet op zoek bent naar een functie als Scrum Master, agile coach, lean consultant, maar wel iemand zoekt die:

 • stuurt op de onderstroomt, door interventies te doen en werkvormen aan te reiken
 • de groep of het team helpt om uiting te geven aan zijn gevoel

Wat doet een procesbegeleider?

Een procesbegeleider:

 • helpt een groep van mensen, die niets met elkaar te maken hebben en het toch met elkaar moeten doen, om tot samenwerking te komen.
 • weet hoe je een effectieve meeting ontwerpt een meeting op basis van de wens van de opdrachtgever. Elke sessie levert een zichtbaar eindresultaat op.
 • laat zien waar democratisch, coachend, transformationeel leiderschap over gaat.

Management versus Procesbegeleiding

Als je denkt dat dit enkel om een semantische discussie gaat dan heb je het mis. Het verschil tussen managen en begeleiden zit ‘m in de onderliggende waarden en principes.

Allereerst de semantics:

 • managen betekent ‘leiden’ en ‘besturen’
 • begeleiden betekent ‘adviseren’ en ‘steunend medewerken’.

De onderliggende waarden en principes zijn bij managen daardoor anders dan bij begeleiden:

 1. Controle uitvoeren
  • Managen gaat over aangestuurd worden, begeleiden gaat over samen sturen
  • Managen gaat over controle uitvoeren, begeleiden gaat over motiveren en inspireren
 2. Voorspelbaar zijn
  • Bij management ben je voorspelbaar als je binnen de kaders blijft
  • Begeleiden gaat er van uit dat een proces sowieso niet voorspelbaar is, dat je in het proces wilt bijsturen
 3. Hiërarchie
  • Bij managen bepaalt hiërarchie waarover je besluiten neemt en adviseert. Hiërarchie is bij begeleiden minder relevant; expertise is het belangrijkste ingredient in plaats van positie.
  • Managen gaat over kennis is macht, begeleiden gaat over iedereen heeft recht op dezelfde informatie

Meer weten over procesbegeleiding?

Neem contact op

Ik help bedrijven om concreet en zichtbaar
businessresultaat neer te zetten.